Produkty

FAUCARIA britteniae
PLN 7.00
Roślina sprzedażna z doniczki o średnicy 7 cm.  
FAUCARIA cradockensis
PLN 7.00
Roślina sprzedażna z doniczki o średnicy 7 cm.  
FAUCARIA kingiae
PLN 6.00
Roślina sprzedażna z doniczki o średnicy 6 cm.  
FAUCARIA lupina
PLN 6.00
Roślina sprzedażna z doniczki o średnicy 6 cm.  
FAUCARIA subintegra
PLN 7.00
Roślina sprzedażna z doniczki o średnicy 7 cm.  
FAUCARIA tigrina
PLN 8.00
Roślina sprzedażna z doniczki o średnicy 7 cm.  
FAUCARIA tuberculosa
PLN 8.00
Roślina sprzedażna z doniczki o średnicy 7 cm.